trang

Chính sách nền tảng

1. Việc khiếu nại của bên có quyền về hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ được bên có quyền và thương nhân giải quyết theo yêu cầu của quy tắc, quy định của pháp luật.Công ty sẽ đưa ra phán quyết theo kết quả tự thừa nhận của bên đó hoặc văn bản tư pháp như phán quyết của tòa án nhân dân các cấp hoặc văn bản hành chính như xử phạt hành chính được cơ quan công nghiệp và thương mại, bản quyền, bằng sáng chế, hải quan thông qua và các cơ quan hành chính khác.2. Ngoài khiếu nại của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, công ty sẽ tiến hành can thiệp thủ công để xét xử các hàng giả khác.Từ góc độ của người dân bình thường, theo yêu cầu của luật pháp và quy định quốc gia cũng như tiêu chuẩn ngành, đồng thời dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá hợp lý và công bằng, công ty sẽ đánh giá toàn diện các tài liệu khiếu nại do người tiêu dùng, chủ sở hữu quyền, cơ quan hành chính, v.v. gửi đến. và các vật liệu phòng thủ của doanh nghiệp.3. Công ty áp dụng nền tảng công nghệ dữ liệu lớn để điều tra hàng hóa và tài khoản bị nghi ngờ là giả mạo từ số tài khoản, hàng hóa, giao dịch, hậu cần và các khía cạnh khác.Công ty sẽ tiếp tục xác minh và xác định những mặt hàng nghi ngờ bán hàng giả theo phán quyết can thiệp thủ công.4. Nếu công ty cho rằng đơn khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường được khởi xướng bằng cách lạm dụng quy tắc xử lý giả mạo thì người khiếu nại và người bị khiếu nại sẽ tự giải quyết tranh chấp và công ty sẽ không bắt buộc hỗ trợ việc bồi thường/hoàn tiền/trả lại.Công ty đã cam kết tạo ra một môi trường mua sắm thực sự và lành mạnh cho người tiêu dùng, đồng thời nền tảng của công ty nghiêm cấm mọi hoạt động bán hàng giả.Trong trường hợp khuyến mại, phát hành trái phép hàng giả, tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc, công ty sẽ có biện pháp loại bỏ hàng giả khỏi kệ, xóa hàng, hạn chế mua sản phẩm mới, giảm quyền lợi của người tiêu dùng. mua sắm, hạn chế rút tiền mặt, khấu trừ tiền đặt cọc, giám sát cửa hàng và tiêu hủy hàng giả.Các tình tiết đặc biệt nghiêm trọng: a) Người bán đang bị điều tra hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau khi được cơ quan tư pháp, hành chính xác định;b) Việc bán hàng giả của người bán gây thương tích cá nhân nghiêm trọng hoặc tổn thất tài sản;hoặc gây dư luận tiêu cực nghiêm trọng;c) Người bán bán hàng giả với số lượng lớn hoặc toàn bộ cửa hàng;d) các tình huống khác được công ty xác định là đặc biệt nghiêm trọng.2. Trong trường hợp nghiêm trọng, a) thương tích cá nhân hoặc tổn thất tài sản do bán hàng giả;hoặc dư luận tiêu cực;b) các trường hợp khác được công ty coi là nghiêm trọng.三.Việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường nêu trên không miễn trừ cho doanh nghiệp trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật có liên quan của nhà nước.Nếu tiêu chuẩn bồi thường do luật pháp và quy định quốc gia liên quan quy định cao hơn tiêu chuẩn bồi thường do quy định của nền tảng quy định, người tiêu dùng có thể tiếp tục đòi lại khoản bồi thường không đủ từ người bán thông qua các kênh hợp pháp.5. Trường hợp biện pháp xử lý trùng với các quy định quản lý thị trường cụ thể khác của công ty thì áp dụng biện pháp xử lý nghiêm ngặt hơn.